SUSTINET

Sustinet is het Latijnse woord voor ondersteuning.

Onze stichting heeft als doel:

1. Het ondersteunen van (ceremoniële) militair gerelateerde activiteiten;

2. Het behoud van (en zonodig reactiveren van) cultureel militair erfgoed;

3. Het ondersteunen van (oud) Defensie collegae, die hulp behoeven;

4. Het bevorderen van militaire muziek;

5. Het bevorderen van militaire sporten.