Huib Nijholt

De grondlegger van de Stichting Historie der Koninklijke Nederlandse Veldartillerie is Huib Nijholt. De volledige collectie van wapens en voorkarren heeft hij zelf van origineel ontwerp gefabriceerd.

Huib heeft een replica kanon 1860 gefabriceerd en door het testen van dit kanon bij de ‘commissie van proefneming’ van de Koninklijke Landmacht heeft Huib de goedkeuring gekregen voor dit kanon om er mee te mogen vuren. Door publiciteit van de regionale pers ontstonden er spontaan aanvragen voor demonstraties met dit kanon.

Huib heeft met eigen hand hierna de collectie uitgebreid. Zijn vrouw, Alie, heeft met eigen hand uniformen aangepast tot uniformen die passen bij de tijd van dit kanon. De groep vrijwilligers werd steeds groter samen met het groter worden van de collectie en de bekendheid die ze steeds meer kregen met hun optredens in Nederland en buitenland.

In 2017 hebben Huib en Alie Nijholt de beslissing moeten maken om de Stichting over te dragen in onze handen. De voorlader, het kanon 1860, noemen wij ook met eerbied ‘Huibje’.

Kanon 1860, ‘Huibje’

In Memoriam:

Op 10 februari 2021 is helaas, na een ziekteperiode, Huib overleden.

Huib Nijholt met een 6-veld kanon in een uniform uit de periode van WOII

Hij heeft helaas niet meer met eigen ogen kunnen aanschouwen waar zijn collectie terecht is gekomen.

Maar zijn geesteskind leeft voort.