Ondersteuning aan (oud) Defensie collegae

Uit ervaring weten wij als (oud) Defensie medewerkers met welke problematiek(en) (oud) Defensie collegae rond lopen, waarbij de drempel vaak te hoog wordt ingeschat.

Graag helpen wij onze (oud) Defensie collegae middels verwijzingen naar onderstaande mogelijkheden (vanaf nul-de-lijnszorg):

Collegiaal Netwerk

Vertrouwenspersonen

Raadslieden

Veteranenloket

BMW Defensie (Bedrijfsmaatschappelijk werk)

Geestelijke verzorging Defensie

Medische Dienst Defensie

Mocht er bemiddeling nodig zijn zie onze contact gegevens.