HKN-VELDARTILLERIE

Stichting Historie der Koninklijke Nederlandse Veldartillerie.

Deze stichting heeft de intentie om demonstraties te geven hoe de kanonnen in vervlogen dagen werden gebruikt bij de veldartillerie. Wij doen dit door uitleg te geven en de kanonnen daadwerkelijk af te vuren.

Open Monumentendag Fort Honswijk 12 september 2021

De Stichting huist op Fort Honswijk.

Incidenteel verzorgen wij demonstraties op het fort met onze kanonnen.